Pole Position

Ook tijdens de COVID-19 pandemie is Enecogen Available, Reliable en Flexible en leveren wij, met één van de schoonste en meest efficiënte gascentrales in Europa, stroom voor 1.4 miljoen huishoudens! 

Om onze poleposition in de energiewereld te behouden, is het essentieel hoge kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen. Hiervoor is vernieuwen, verbeteren en het uitvoeren van  goed onderhoud van levensbelang. Afgelopen mei vond om deze reden dan ook weer een Total Plant Outage (TPO) plaats bij Enecogen. 

Tijdens de laatste voorbereidingen, veranderde de samenleving in een 1,5 meter-maatschappij. Op alle vlakken waren er aanpassingen nodig. Wegens landelijke, maar ook verscherpte lokale maatregelen moest er zelfs een ontheffing worden aangevraagd om de TPO door te mogen laten gaan tijdens COVID-19.

Een enorme inzet, een groot pakket aan maatregelen en hogere versnelling bleek nodig om deze ontheffing te krijgen. Met man en macht is er gewerkt om alle extra beheersmaatregelen te nemen en in de praktijk toe te passen, en met resultaat! Het stoplicht ging op groen, de vergunning was verleend.

 Met inachtneming van alle ingevoerde maatregelen heeft Enecogen het voor elkaar gekregen om binnen de geplande tijd een grote hoeveelheid werk uit te voeren. Doordat Enecogen het afgelopen jaar, net als de jaren daarvoor, zo goed als continu in bedrijf is geweest, moesten beide gasturbines alweer hun periodieke minor inspecties ondergaan. Naast onderhoud aan de turbines heeft Enecogen aan veel andere systemen ombouw- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Al met al heeft Enecogen weer flink geïnvesteerd om haar performance op het gewenste hoge niveau te houden. 

Bovenop alle uitgevoerde werkzaamheden bleek ook dat de door COVID-19 noodzakelijke extra verantwoording aan het team toevertrouwd kan worden! Met veel toewijding en aandacht voor mens en veiligheid en in goede samenwerking met al haar aannemers zijn we over de finish gekomen! Tijdens de TPO uitgevoerde audit door de Veiligheidsregio Rotterdam, bleek Enecogen een voorbeeld voor andere bedrijven, een groot compliment van de inspecteurs!

Het waren drukke weken waar wij als één sterk en flexibel team een topprestatie hebben geleverd.

We zijn heel trots op het gehele Enecogen-team dat tijdens de COVID-19 pandemie, zonder incidenten, de TPO succesvol en veilig heeft uitgevoerd en wij met Enecogen weer Available, Reliable en Flexible zijn!